چرخ وفلک مهد کودک (یوفا)

4,725,000 تومان

چرخ وفلک مهد کودک

چرخ وفلک پلی اتیلن مهد کودکی

ابعاد چرخ وفلک پلی اتیلن  مهد کودکی :  80 * 195 *195

جنس : چرخ وفلک  پلاستیکی پلی اتیلن  و بسیار ایمن و جذاب و کم جا می باشد .

چرخ وفلک پلی اتیلن یوفو جایگزین چرخ وفلکهای افقی اهنی در گدشته است که برای والدین نگران کننده  بود

در قیم چرخ وفلک کمر بند ایمنی نداشت و اگر ضزبه ای به سر کودک وارد میشد بسیار خطر افرین بود

تعداد سرنشین : چرخ وفلک  دستی کودکان 4 نفره است وهر نفر کمر بند ایمنی جدا دارد .چرخش ان دستی است

و سرعت ان را میتوان بسته به حال ودر خواست کودکان کم وزیاد کرد .