مجموعه بازی سه برج

4,208,000 تومان

این مجموعه شامل تک برج  های مختلف است.

یک تک برج با دو سرسره ,یک تک برج با یک سرسره ویک تک برج با پله های صخره نوردی .