صخره نوردی دیواری

این دیواره مقاوم در برابر رطوبت ودر برابر ضربه نیز محکم می باشد و به صورت فیتینگ بر روی دیوار پیچ میشود و مقاومت بسیار بالایی دارد.