تاب سنجاب

439,000 تومان

تاب سنجاب

تاب سنجاب را میتوان در مجموعه تاب وسرسره ستجاب ویا به تنهایی استفاده کرد .

تاب سنجاب نیز مطابق استانداردهای روز اروپا در داخل کشور تولید میشود وقیمت تاب وسرسره پلاستیکی (پلی اتیلن)در مقایسه

با نمونه خارجی ان بسیار ارزان تر وبا کیفیت است