الاکلنگ فنری

2,265,000 تومان

جنس و نحوه نصب الاکلنگ فنری  :

جنس الاکلنگ تعادلی پلی اتیلن است که مقاوم در برابر سرما و نور خورشید

ورطوبت است .

پایه و بدنه الاکلنگ اهنی است که در زمین محکم و پیچ میشود .

برای دوام بالاتر بهتر است که از کف پوش گرانولی استفاده شود .

الاکلنگ تعادلی فنری مناسب فضای بازی کودکان در پارکها ومهد کودکها میباشد و