کفی تاب ستاره

59,000 تومان

کفی تاب ستاره صنایع تولیدی ساحل  کیدز : بدون حفاظ و مناسب کودکان بالای 4 سال

تاب کودک بارفیکسی از تاب های پر طرفدار برای کودکان است.زیرا فضای کمی را اشغال می کند و

به راحتی نیز جمع میشود و قابل حمل می باشد .