سبد خرید چرخدار کودک

تقویت حس استقلال  در کودکان

تفویت اعتماد بنفس در کودکان

آموزش خرید خوب و عاقلانه

تفریح و بازی و آموزش در کنار هم

شبیه سازی جامعه ی بزرگ در مهدکودک یا خانه اسباب بازی یا مراکز آموزشی تفریحی کودکان